Oraco – Excursie AMC

AMC
Als studenten van Klinische Technologie komen we natuurlijk al in het LUMC en Erasmus MC, maar dat vonden wij nog niet genoeg! Wij hebben contact gehad met mensen van het AMC in Amsterdam en zij willen heel graag het ziekenhuis aan jullie laten zien op woensdag 20 januari. Jaar 1 heeft die dag tot 12:00 Journal Clubs en jaar 2 is vrij, dus tijd genoeg om met z'n allen de trein te pakken en een middagje in Amsterdam te spenderen. PROGRAMMA We zullen welkom zijn op de afdeling radiotherapie wa...
More