Online platform voor MDL carcinomen

Inleiding

Vanaf 2014 vindt landelijk bevolkingsonderzoek voor darmkanker plaats. Deze screening draagt bij aan het groeiende aanbod van colon poliepen. In deze poliepen kan een vroege vorm van coloncarcinoom (T1 CRC) aanwezig zijn. Sinds de introductie van dit bevolkingsonderzoek worden meer T1 CRC’s gediagnostiseerd. Het herkennen van deze T1 CRC’s is belangrijk, omdat deze vroege vormen van coloncarcinoom alleen met de juiste endoscopisch resectie techniek curatief behandeld kunnen worden. T1 CRC’s kunnen herkend worden door een goede optische beoordeling van de poliep op een aantal eigenschappen (o.a. macroscopie, morfologie, crypt architectuur en microvasculatuur). Het blijkt in de praktijk echter lastig voor een algemeen MDL-arts om deze eigenschappen adequaat te herkennen (sensitiviteit van 53 % voor de optische diagnose van T1 CRC). Het vermogen van experts om T1 CRC’s te herkennen blijkt beduidend beter te zijn (sensitiviteit 67-78%) (Vd Vugt et al. Endosc Int Open. 2016; Backes et al. Gut 2018). De afgelopen jaren zijn ook de endoscopische behandelmogelijkheden voor zowel benigne geavanceerde poliepen als T1 CRC uitgebreid. Het stellen van de juiste diagnose en het daaraan koppelen van een passende (endoscopische) therapie is toenemend complex geworden. Een verkeerde diagnose kan leiden tot onjuiste therapieën en daarmee tot onnodige complicaties, operaties, verminderde kwaliteit van leven en toegenomen mortaliteit. In de regio Rotterdam/Delft is er een grote behoefte aan advies omtrent complexe poliepen. Tot nu toe werd dit via mailwisseling gedaan maar dit is niet schaalbaar en is foutgevoelig.

 

Doel

De doelstelling van het poliep advies panel is kwaliteit van zorg op het gebied van diagnostiek en behandeling van geavanceerde colon poliepen en T1 CRC’s te bevorderen.

 

Plan

De niet hierin gespecialiseerde MDL-arts levert geanonimiseerde  informatie over de locatie en de grootte van de poliep aan en ook beelden van de poliep onder andere overzichts- en close up beelden, het liefst met een virtuele chromo-endoscopie (NBI/I-scan of FICE en near focus/ zoom). Tevens wordt gevraagd om de poliep zo goed mogelijk te beoordelen door een systematische beschrijving van de macroscopie (granular/non granular, Paris classificatie, aanwezigheid van bloeding, convergerende plooien), cryptarchitectuur (Kudo classificatie), microvasculatuur (Sano/Hiroshima classificatie) en JNET-classificatie. Panelleden beoordelen de kwaliteit van de aangeleverde beelden en beschrijven de poliep op de hierboven beschreven systematische methode. Vervolgens geven ze een diagnose, hun zekerheid over deze diagnose en een advies over een passende behandeling. De beoordelingen van panelleden worden gebundeld en teruggekoppeld aan de aanvrager. Na de definitieve therapie wordt deze inclusief pathologie uitslag teruggekoppeld aan de aanvrager en de panelleden. Hierdoor kan iedereen zijn/of haar beoordeling relateren aan de overige beoordelingen en de definitieve pathologie.

 

Naast de primaire functie van de beeldconsultatie brengt het ook een belangrijke educatieve component met zich mee. Die uit zich in feedback voor de panelleden en de aanvragers. Het online platform kan ook een onderwijs deel bevatten met algemene informatie over poliep beoordeling en classificaties. Daarnaast zal een beeld databank met metadata gemaakt worden, hierdoor kunnen MDL-artsen en AIOS zichzelf in quizvorm trainen in de diagnostiek en behandeling van geavanceerde poliepen.

 

Mail bij interesse voor dit project v.janmaat@erasmusmc.nl. 

Bedrijven

Medical DeltaVvAAAethonSiemens Healthineers