IC Kinderen EMC Sophia Kinderziekenhuis

Omschrijving 

De IC Kinderen van het Erasmus MC Sophia is de grootste en meest brede Kinder-IC van Nederland,  met 28 bedden en ca 1700 opnames per jaar. Wij zijn het landelijke centrum voor hartfalen en  harttransplantatie, trachea- en craniofaciale chirurgie, en zijn één van de twee centra voor  extracorporele membraanoxygenatie (ECMO). Naast de zorg voor een uitgebreid palet van interne  problematiek hebben wij ook de verantwoordelijkheid voor de pre- en postoperatieve IC-zorg van  vrijwel alle chirurgische ingrepen bij kinderen, inclusief cardiochirurgische ingrepen. De afdeling  maakt gebruik van state-of-the-art apparatuur voor o.a. ECMO, steunharten, beademing,  neuromonitoring en nierfunctie-vervangende therapie. 
De technoloog op de afdeling IC Kinderen zal een centrale rol spelen tussen technologie, kliniek en  onderzoek op het gebied van data, software, hardware en medische apparatuur. 
Onze onderzoeksgroep staat aan het begin van de ontwikkeling van een brede onderzoekslijn naar  effectief gebruik van multimodale monitoring waar clinici, (klinisch/biomedische) technologen samen  zullen gaan werken. Er zal gefocust gaan worden op de analyse van grote datasets van hoogfrequent  opgeslagen patiënten- en apparaatgegevens, het uitbreiden en verbeteren van monitoring en het  ontwikkelen van multimodale dashboards. 

Wij zoeken: 

∙ Een (bijna) afgestudeerd Biomedical Engineer of Klinisch Technoloog die geïnteresseerd is in  het werken op een dynamische afdeling voor kritiek zieke kinderen. 

∙ Een spin in het web van alle processen rondom de aanschaf en ontwikkeling van nieuwe  technologie, kliniek en onderzoek op het gebied van data, software, hardware en medische  apparatuur 

∙ Een goede teamspeler die zowel gevoel heeft voor medische techniek als voor de klinische  praktijk 

∙ Een ingenieur die naast technische kennis ook wetenschappelijk geïnteresseerd is en die met  ons een sterke onderzoekslijn wil opbouwen en zelf promotie-onderzoek wil doen. 

Werkzaamheden 

∙ Het verder ontwikkelen van bestaande infrastructuur voor de analyse van hoogfrequente  patiëntendata en het koppelen van medische apparatuur aan deze infrastructuur. 

∙ Betrokkenheid bij vrijwel alle technische ontwikkelingen op de IC Kinderen (bijv. introductie  en implementatie van nieuwe apparatuur). 

∙ Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, bij voorkeur leidend tot promotie.  

∙ Het inzichtelijk maken en analyseren van hoogfrequentie patiëntendata en deze te koppelen  aan klinische uitkomsten.  

∙ Het begeleiden van studenten klinische technologie en Biomedical Engineering tijdens hun  stages op onze afdeling.

Wij bieden: 

De IC Kinderen is een dynamische, hoog technologische afdeling met vele mogelijkheden tot het  ontplooien van technische en wetenschappelijk vaardigheden. Het wetenschappelijk onderzoek zal  samen met de afdeling 3ME van de TU Delft plaatsvinden. Het betreft een voltijds aanstelling. Salariëring zal plaatsvinden volgens schaal 10 en bedraagt bij een volledige werkweek van 36 uur (tot  maximaal € 4481. Daarnaast bieden wij onder andere een eindejaarsuitkering van 8,3%, een  individueel reiskostenbudget en studiemogelijkheden. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO  Universitair Medische Centra (UMC). 

Informatie en sollicitatie: 

Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met: 

dr. R.C.J. de Jonge, r.c.j.dejonge@erasmusmc.nl, 010 703 17 73, of  

dr. J.W. Kuiper, j.kuiper@erasmusmc.nl, 010 703 17 73.  

Sollicitatiebrief met CV en eventuele aanbevelingsbrieven kunt u sturen naar bovengenoemde  contactpersonen.