PKV - studentteam

Beste studenten,

Let op: dit is de ultieme mogelijkheid om nog gelukkiger te worden!

We zijn op zoek naar studenten die het leuk vinden om volgend studiejaar ons KT- en geneeskunde
PKV-studententeam te versterken.
We gaan je persoonlijk begeleiden en trainen, zodanig dat je aan het eind van dit studiejaar al het
niveau zal hebben dat nodig is om onderwijs te geven.
Daarna kun je m.i.v. het volgend studiejaar eerst nog samen met een senior studententeamlid en
later samen met een PKV docent zelfstandig lichamelijk onderzoek practica geven.
Het is een zeer gezellig studententeam dat bestaat uit ongeveer 25 studenten uit verschillende
studiejaren. Dit wordt het eerste jaar dat er zowel KT-studenten als geneeskunde-studenten in het
team komen. We organiseren buiten het werk om, afgezien van Covid…, veel sociale dingetjes.
En het is een (goed) betaalde wereldbaan.

Als je vragen hebt, kun je deze drempelloos stellen aan de studententeamleiders Naomi ’t Hart en
Ivana Barendse: pkvteam@gmail.com
Lijkt het je leuk om ons team te versterken? Stuur dan vóór 15 maart een mail aan de
studententeamleiders of aan de coördinatoren van het studententeam: Annelotte Kannekens en
Wilfred de Koning, huisartsen en PKV-docenten: w.dekoning@erasmusmc.nl
Alle kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatie gesprekje eind maart.

We zien je reactie met veel interesse tegemoet!
Tot snel…

Groetjes,
Ivana Barendse en Naomi ’t Hart
Annelotte Kannekens en Wilfred de Koning