Studentassistent KT3401

Gezocht: (Master) studentassistent voor Simulink/Matlab-onderwijs voor KT3401 

Voor twee verschillende vakonderdelen:
- Computersimulatie van het respiratoire systeem (7-17 januari)
- Artefactdetectie (22 januari - 7 februari)

Computersimulatie van het respiratoire systeem

Taak: Begeleiding werkcolleges Simulink
Omschrijving: Studenten helpen bij het ontwikkelen van een Simulink-model
Uren: 9 x 2-4 uur, als volgt ingedeeld:

7 jan – 10:45-12:45
7 jan – 13:45-15:45
8 jan – 09:45-12:45
9 jan – 10:45-12:45
10 jan – 10:45-12:45
14 jan – 10:45-12:45
15 jan – 8:45-12:45
16 jan – 8:45-12:45
17 jan – 8:45-12:45

Kennis van MATLAB en Simulink is een voorwaarde. Basiskennis van stromingsleer, longfunctie en longfysiologie zouden fijn zijn, maar niet noodzakelijk.

In dit blok staat de Intensive Care-patiënt centraal. Op basis van kennis van de fysica en fysiologie van het ademhalingsstelstel gaan studenten een computersimulatie-model maken in Simulink. Tijdens de eerste week worden de studenten stap voor stap begeleid in het bouwen van een basismodel voor ademhaling en kunstmatige beademing. In de tweede week gaan de studenten aan de slag met een zelf ontworpen opdracht. Ze breiden hun model uit om hun eigen vragen te beantwoorden.

De studentassistenten begeleiden samen met de docenten de studenten tijdens de werkcolleges. Ze zijn daarbij in staat de vragen van studenten aangaande Simulink en modelleren te beantwoorden. Omdat
de studenten in de tweede week met een eigen opdracht aan de slag gaan, is meer inzicht in stromingsleer, longfunctie en longfysiologie handig om te hebben. De docent levert literatuur die de student-assistenten ter voorbereiding kunnen doornemen.

Betaling zal plaatsvinden volgens het uurtarief dat FlexDelft hanteert.

CONTACT: Peter Somhorst: p.somhorst@erasmusmc.nl 

Artefactdetectie

Taak: Begeleiding werkcolleges + nakijken opdrachten over artefactdetectie in Matlab
Omschrijving:  Studenten helpen bij het analyseren van fysiologische data en het maken van een beslisboom om artefacten te classificeren
Uren: Tussen de 12 en 17 uur, als volgt ingedeeld:

22 jan – 8:30-10:30 bijwonen inleidend college (optioneel)

Werkcolleges (7 uur)
22 jan; 10:45-12:45
24 jan; 10:45-12:45
29 jan; 14:00-17:00

Nakijken van opdrachten (5-10 uur)
In de week van 3-7 februari

Kennis van Matlab is een voorwaarde. Ervaring met data analyse en beslisbomen is handig.

In dit blok staat de Intensive Care-patiënt centraal. Een dataset met arteriële en veneuze bloeddrukmetingen bij patiënten wordt aangeleverd, studenten zullen scripts schrijven om diverse artefacten te herkennen en onderscheiden. Deze scripts worden gecombineerd in een beslisboom, resulterend in een zelfstandig werkend script. Studenten leren omgaan met onbekende datasets, het structureren van code en inzicht in de diverse stappen die nodig zijn om een artefact te herkennen. De student-assistenten begeleiden samen met de docent de studenten tijdens de werkcolleges en zijn verantwoordelijk voor een deel van het nakijkwerk. Ze zijn daarbij in staat de vragen van studenten aangaande data-analyse, plotten en classificatie te beantwoorden. De opdracht is duidelijk beschreven en kan thuis voorbereid worden.

Betaling zal plaatsvinden op declaratiebasis, volgens het uurtarief dat FlexDelft hanteert.

CONTACT: Nico Jansen: N.A.Jansen@LUMC.nl / Evert de Jonge: E.deJonge@LUMC.nl

Bedrijven

ABN AMROInnovation for health