Studentassistent voor Simulink/MATLABonderwijs KT3401

Onderwerp: Computersimulatie van het respiratoire systeem
Periode: 5 januari t/m 15 januari 2021

Profiel: Masterstudenten vaardig met Simulink en MATLAB
Belasting: ±25 uur + voorbereidingstijd
Aantal: 4 studentassistenten

Taakomschrijving:

Taak Begeleiding online werkcolleges Simulink
Omschrijving Studenten helpen bij het ontwikkelen van een Simulink-model
Periode/Data 5 t/m 15 januari 2020
Uren

4-6 uur op 5 januari

2-4 uur op 6 januari

2-4 uur op 7 januari

2-4 uur op 8 januari

2-3 uur op 12 januari

4 uur op 13 januari

4 uur op 14 januari

4 uur op 15 januari

De exacte tijden zijn wegens verplaatsing naar online nog niet vastgelegd

Vakbeschrijving
Opleiding: Bachelor Klinische Technologie
Onderwijsblok: KT3401 ‘Intensive Care en computersimulatie’

In dit blok staat de Intensive Care-patiënt centraal. Op basis van kennis van de fysica en fysiologie van het ademhalingsstelstel gaan studenten een computersimulatie-model maken in Simulink. Tijdens de eerste week worden de studenten stap voor stap begeleid in het bouwen van een basismodel voor ademhaling en kunstmatige beademing. In de tweede week gaan de studenten aan de slag met een zelf-ontworpen opdracht. Ze breiden hun model uit om hun eigen vragen te beantwoorden.

De studentassistenten begeleiden samen met de docenten (Peter Somhorst en Tom Goos) de studenten tijdens de werkcolleges. Ze zijn daarbij in staat de vragen van studenten aangaande Simulink en modelleren te beantwoorden. Omdat de studenten in de tweede week met een eigen opdracht aan de slag gaan, is meer inzicht in stromingsleer, longfunctie en longfysiologie handig om te hebben. De docent levert literatuur die de studentassistenten ter voorbereiding kunnen doornemen.

Betaling:
Betaling zal plaatsvinden volgens het uurtarief dat FlexDelft hanteert

Contact:
Mocht je interesse of verdere vragen hebben, neem dan contact op met Peter Somhorst via p.somhorst@erasmusmc.nl.