Studentassistenten Signalen en Systemen

Faculteit/afdeling: 3mE / BMechE / Klinische Technologie
Niveau: Bachelor en Master studenten
Functie-omvang: 6 – 12 uur per week
Contractduur: 5 weken (11 februari 2019 – 15 maart 2019)
Uurtarief: afhankelijk van behaalde studiepunten

Vakbeschrijving

Gedurende het eerste en tweede jaar van de bachelor Klinische Technologie krijgen de studenten in de periode februari en maart de vakken ‘KT1501 Zenuwen, Zintuigen en Signalen I’ en ‘KT2501 Zenuwen, Zintuigen en Signalen II’. Onderdeel van deze vakken is het wiskunde onderwijs gericht op signalen en systemen. In dit onderwijs komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: complexe getallen, Fourier- en Laplace transformaties, z-transformaties, DFT en LTI systemen.

Functiebeschrijving

Als student-assistent begeleid je de werkcolleges en practica van het onderdeel signalen en systemen. Docent van deze colleges is dhr. B.J. Kooij. Alle colleges en practica vinden plaats in Delft, waarbij je met in totaal vier student-assistenten gemiddeld zo’n 80-100 studenten begeleid. Tijdens de werkcolleges maken de studenten opdrachten uit het boek ‘Schaum’s Outline of Signals and Systems’. Tijdens de Matlab practica passen de studenten de geleerde stof toe, wat met name het gebruik van de DFT is op bemonsterde signalen. Deze signalen zijn afkomstig uit de klinische praktijk (een MRI beeld van het oog, een EEG meting etc.). Medische kennis van deze onderwerpen is uiteraard een pre, maar zeker niet noodzakelijk.

In KT2501 wordt daarnaast nog een Matlab practicum OOG gegeven. Dit vindt plaats in het LUMC gelijktijdig met een klinisch practicum. Medisch-inhoudelijk wordt dit practicum begeleid door dhr. H. Talsma. Als student-assistent help je de studenten bij mogelijke Matlab problemen. Aangezien de studenten steeds in kleine groepen komen van maximaal 12 is hiervoor maar één student-assistent nodig.

Omschrijving Datum Uren Aantal SA
WC Sign KT1501 - TUD 11/02/2019 10:45u-12.30u WC-1
13/02/2019 15:45u-17.30u WC-2
18/02/2019 10:45u-12.30u WC-3
20/02/2019 15:45u-17.30u WC-4
25/02/2019 10:45u-12.30u WC-5
27/02/2019 15:45u-17.30u WC-6
07/03/2019 15:45u-17.30u WC-7
7x2 uur + 7x1 uur voorbereiding 4
Matlab PR Sign KT1501 - TUD 28/02/2019 08:45u12:30u PR SIGN KNO 1x4 uur + 2 uur voorbereiding 4
WC Sign KT2501 - TUD 12/02/2019 15:45u-17.30u WC-1
14/02/2019 10:45u-12:30u WC-2
19/02/2019 15:45u-17.30u WC-3
21/02/2019 10:45u-12:30u WC-4
26/02/2019 15:45u-17.30u WC-8
5x2 uur + 5x1 uur voorbereiding 4
Matlab PR Sign KT2501 - TUD 28/02/2019 08:45u12:30u PR SIGN OOG
05/03/2019 13:45u17:30u PR SIGN NEURO
12/03/2019 08:45u12:30u PR SIGN REVA
3x4 uur + 3x2 uur voorbereiding 4
Matlab PR Oog KT2501 - LUMC 20/02/2019 8.45u-17.30u PR OOG (LUMC)
22/02/2019 13.45u-16.30u PR OOG (LUMC)
11 uur + 2 uur voorbereiding 1

Functie eisen

Je bent een bachelor of master student met ervaring en interesse in bovenstaande beschreven onderwerpen wat betreft signaalanalyse en het werken met Matlab.

Arbeidsvoorwaarden

Aangezien het gehele student-assistentschap vrij veel uren omvangt, gemiddeld zo’n 12 uur per week bij het begeleiden van zowel KT1501 als KT2501, is het ook mogelijk om bijvoorbeeld alleen de colleges en practica van jaar 1 of jaar 2 te begeleiden. Geef dus vooral ook zelf aan wat je eventuele beschikbaarheid en interesse is. De vergoeding is op basis van studiepunten (systeem ECTS) conform de CAO Nederlandse Universiteiten.

Informeren en solliciteren

Mocht je interesse hebben, ontvangen we graag per mail een kort CV en motivatie. Geef daarin ook je beschikbaarheid voor de diverse werkcolleges en practica vast door! Mocht je nog verdere vragen hebben, vernemen we het uiteraard ook graag.

Dr. M. Stijntjes (m.stijntjes@tudelft.nl)
Dr. ir. A.C. Schouten (a.c.schouten@tudelft.nl)

Bedrijven

VvAAAethonStaffYou