NavigaCie

 

Voorzitter David van de Groep
Secretaris Stijn Kwakernaat
Penningmeester Michelle Geertse
Commissaris Promo Leon Muuren
Commissaris Logistiek Eva de Lange
Commissaris Extern Isa Habraken 
QQ'er Jennifer Juch
Contact navigacie@variscopic.nl