Oud-bestuur 5

Het vijfde bestuur van Variscopic is een vijfkoppig bestuur, bestaande uit een Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Commissaris Onderwijs en Commissaris Externe Betrekkingen.

Met reeds vier mooie jaren achter de rug, is het vijfde jaar van start gegaan. In 2014 is Variscopic in het leven geroepen, in de afgelopen jaren is zij opgebloeid tot een ware vereniging waar studie en vriendschappen samen komen. 
De eerste vier besturen hebben een mooi fundament gelegd, waarop het vijfde bestuur kan voortbouwen. Vol enthousiasme gaan zij het jaar tegemoet en zij zullen zich inzetten voor Variscopic, onder het motto van 'Ad Tempus Vitae'. Wat vrij vertaald 'op de tijd van het leven' betekent. 
Dit gaan zij doen aan de hand van drie speerpunten, die haar als een rode draad door het jaar heen gaan leiden: betrokkenheid, professionaliteit en identiteit. 

Met Kloppend Hart en Stalen Zenuwen belooft het vijfde bestuur zich plechtig vanuit het diepst van haar hart in te zetten voor Variscopic om er een fantastisch jaar van te maken!

Het 5e bestuur is als volgt geconstitueerd:

 
Voorzitter Mathies Rondagh voorzitter@variscopic.nl
Secretaris Florence Elise Smits secretaris@variscopic.nl
Penningmeester Noa Nicolai penningmeester@variscopic.nl
Commissaris Onderwijs Marijn Elisa van der Graaf onderwijs@variscopic.nl
Commissaris Externe Betrekkingen Thomas Jacob Poldervaart extern@variscopic.nl

 

Bedrijven

VvAAABN AMRO