U bent hier:

Leden van Verdienste

Leden van Verdienste zijn leden die tijdens hun lidmaatschap veel hebben betekend voor de vereniging. Ze staan vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en zijn daar als volgt beschreven. “Lid van Verdienste kunnen zijn zij, die wegens buitengewone diensten jegens de vereniging gedurende hun lidmaatschap door de algemene ledenvergadering als zodanig worden benoemd. Het Lid van Verdienste wordt nader toegelicht in artikel 3 van het huishoudelijk regelement.”

Hoe wordt je Lid van verdienste? Om Lid van Verdienste te worden dient de ALV hiermee in te stemmen. Een stemming kan op twee manieren op de agenda van de ALV komen. Namelijk op voorstel van het bestuur of op voorstel van ten minste 20 leden. 

Het doel van het aanstellen van Leden van Verdienste is driedelig. Allereerst willen we het desbetreffende lid bedanken voor zijn/haar inzet. Ten tweede willen we jullie, de andere leden, inspireren om je ook in te blijven zetten voor de vereniging. Als laatste willen we op deze manier de Leden van Verdienste betrokken houden bij de vereniging. Dit wordt behaald door een recht dat de leden van verdienste krijgen volgens het huishoudelijk reglement, namelijk “Leden van Verdienste hebben het recht activiteiten en algemene ledenvergaderingen van de vereniging bij te wonen en hebben ook stemrecht in de algemene ledenvergadering.”

Sponsoren