Onderwijs

Welke rol speelt Variscopic in de verbetering van de opleiding?

Een van de belangrijkste taken van een studievereniging is het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs. Aangezien de studie klinische technologie pas net van start is gegaan, is de rol van de universiteit zelf in dit proces nog erg groot. Dit betekent echter niet dat Variscopic hierin niet aanwezig is. Zij staat namelijk het dichtst bij haar leden, waardoor ze als één van de beste organen aan kan voelen wat er onder de studenten gaande is en waar zij behoefte aan hebben. Het doel is dat de rol van Variscopic in de komende jaren gaat groeien. De mening van de student is namelijk waar het voor een groot deel om draait en is daarmee één van de belangrijkste aanknopingspunten in het kwaliteitszorgproces.

Bedrijven

VvAAAethonStaffYou